KVERNBEKK, T. Det pedagogisk kritiske - et mangslungent landskap. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 7, 25 mar. 2021.