LUND, J.; MADSEN, O. J.; HAUGLAND, S. H. Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 7, 29 jul. 2021.