BERNSEN, A. S.; LANGØY, A.; EILIFSEN, M. Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø – fra nye erfaringer til eksperimenterende og utforskende praksis. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 7, 20 aug. 2021.