MADSEN, G.; TØNSETH, C.; AARSAND, L. Læring som livsstil og normalitet: Konstruksjoner av samfunnsborgere i kompetansereformens grunnlagsdokumenter. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 7, 29 sep. 2021.