ANKER, T.; LENZ, C. Lærerens makt og avmakt i et flerkulturelt klasserom – en analyse av lærerstudenters profesjonsetiske forståelse. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 7, 30 jun. 2021.