BJÖRKMAN, L.; BROMSETH, J.; HILL, H. Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildningskontexten. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S. l.], v. 7, 2021. DOI: 10.23865/ntpk.v7.2314. Disponível em: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2314. Acesso em: 27 nov. 2022.