BJÖRKMAN, L.; BROMSETH, J.; HILL, H. Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildningskontexten. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 7, 30 jun. 2021.