HAGEN, F. S. Norske elevers konseptualisering av rasismebegrepet . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 7, 30 jun. 2021.