UTHUS, M. Folkehelse og livsmestring i skolen. Hva sier elever om erfaringer med å bestemme selv i læringsaktiviteter? En kvalitativ intervjustudie. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 6, 28 des. 2020.