SPERNES, K. Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S. l.], v. 7, 2021. DOI: 10.23865/ntpk.v7.2204. Disponível em: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2204. Acesso em: 2 feb. 2023.