SPERNES, K. Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 7, 30 jun. 2021.