RIESE, H.; HARLAP, Y. Utdanning, rasialisering og tilhørighetens grenser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 7, 30 jun. 2021.