TRIPPESTAD, T. A. Politikerløftet - den nødvendige debatten. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 5, 6 sep. 2019.