LINDHOLM, M. Å lære å tenke. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 5, 3 des. 2019.