LØHRE, A.; MOEN, E.; ETNAN, R.; ANDERSEN, M.; UTHUS, M. Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 2, n. 1, 6 apr. 2016.