KNUTSEN, B. Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 2, n. 1, 6 apr. 2016.