NORDTUG, B.; STEINNES, J. «DU SKAL IKKE MOBBE». En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 6, 27 feb. 2020.