MELBY-LERVÅG, M. Dybdelæring: En ny utdanningsfarsott?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 5, 28 jan. 2019.