TINGSTAD, V. Hvordan forstår vi barn og barndom? . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 5, 19 sep. 2019.