WICKLUND, B.; LARSEN, A. S.; VIKBRANT, G. Lærerstudenten som leser – en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 2, n. 1, 6 apr. 2016.