STEINNES, J. Levende begreper – et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæring. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 5, 19 sep. 2019.