STENE, M. I klangen av skolefellesskapet: om musikk og månedsfesten i Steinerskolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 5, 19 sep. 2019.