KOLMOS, M. Kontemplative aktiviteter i skolen i et resonansp├Ždagogisk perspektiv. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 5, 19 sep. 2019.