BERGNEHR, D. Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap – en begreppsdiskussion. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 5, 19 sep. 2019.