BJELLAND, C.; HAUGSGJERD, A. J. Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 5, 26 aug. 2019.