LUDVIGSSON, A.; FALKNER, C. Fritidshem - ett gränsland i utbildningslandskapet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 5, 25 apr. 2019.