KVERNBEKK, T. Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 4, 14 aug. 2018.