HOHR, H. Estetisk oppdragelse og kunst. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 1, 14 des. 2015.