Franck, K. (2018). «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.958