Løvlie, L. (2015). Herbart om oppdragelse, formbarhet og takt. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 1. https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.91