Nome, D. (2018). Vennskap i småbarnsavdelinger som private relasjoner på en offentlig arena. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.651