Lund, A. B. (2018). En studie av læreres forståelse av mangfoldsbegrepet. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.608