Faldet, A.-C., Somby, H. M., Haug, P., & Sørensen, L. H. (2022). Leder: Inkluderende utdanning og oppvekstmiljø . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3955