Løvlie, L. (2022). Akademisk dygd og politikkens fravær. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3755