Fauskevåg, O. (2022). Vil læreplanen bidra til danning av elevane?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3739