Lindholm, M. (2022). Tenkning som m√łteplass mellom taushet og tale . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3720