Torjussen, L. P. (2021). Interessant og tankevekkende om nysgjerrighetens kår i dagens samfunn. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3543