Vesterdal, K. (2022). ‘De må våkne litt!’ Lærerperspektiver på global læring i den videregående skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3490