Matre, M. E. (2022). Speech-to-Text Technology as an Inclusive Approach: Lower Secondary Teachers’ Experiences. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3436