Hausstatter, R., & Snipstad, Øyvind. (2022). Om empiriske nivåer i forskning på inkludering. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3414