Wivestad, S. M. (2021). Frihet under tvang. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3221