Freyr, T. (2021). Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3010