Storm Torjussen, L. P. (2021). Velskrevet essaysamling med noen gullkorn, men kjapt lest og kjapt glemt. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2957