Tuft, K. (2021). Frihed og myndighed i opdragelse – en diskussion af Emile eller om opdragelsen af Jean-Jacques Rousseau ud fra tekster af Hannah Arendt og Immanuel Kant. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2828