Uthus, M., & ├śksnes, M. (2020). Leder: Folkehelse og livsmestring i skolen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2728