Ulland, G. (2016). Litteratursamtalens danningspotensial. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(3). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.270