Ringskou, L., & Gravesen, D. T. (2022). Keen on qualification? A comparative review of Danish and Swedish research literature on leisure-time pedagogy. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.2613