Sivesind, K., Hovdhaugen, E., & Hörmann, B. (2021). Medierende betingelser for læring og danning – om bruk og betydning av digitale medier i et bachelorstudium i pedagogikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2512