Eriksen, K. G. (2021). Mot utvidede forståelser av rasialisering og rasisme i skolen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2445