Saxi, H. P. (2017). Long-term effects of amalgamating upper secondary schools. A contribution to evaluation methodology. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 3(1). https://doi.org/10.23865/ntpk.v3.244